بیمه مسافرتی

بیمه مسافران خارج از کشور چیست؟

بیمه مسافرتی یا مسافران خارج از کشور، بیمه ای برای افرادیست که عازم سفر به خارج از کشور (به یکی از کشورهای سراسر دنیا) می باشند.

بیمه گذاران در این نوع بیمه تحت پوشش درمانی خارج از کشور قرار می گیرند ؛ تمامی پوشش های ارائه شده در این بیمه ، بنا به عقد قرارداد ما بین شرکت بیمه پاسارگاد و شبکه های کمک رسان بین الملل ارائه شده است که برای پرداخت خسارات تضمین می گردد.

با در نظر گرفتن تعهدات ذکر شده در قرارداد خسارات های ناشی از حادثه ، صدمات بدنی ، فقدان و یا تاخیر بار و بیماری ها به مسافران خارج از ایران پرداخت می گردد.

چرا باید بیمه مسافرتی بخرم؟

این شرایط را در نظر بگیرید…
* بدلیل شرایط آب و هوایی و غذا های نامناسب دچار گرمازدگی، مسمومیت و بیماری شده و نیاز به مراقبت های پزشکی دارید.
* چمدان خود را در فرودگاه گم کرده اید و نیاز به وسایل ضروری دارید.
* کیف خود را گم کرده اید و داروهای شما در آن بوده است. شما نیاز به خرید دارو هایتان دارید.
* کیف پول و مدارک شما به سرقت رفته است و شما به پول و مدارک جدید نیاز دارید.
* بدلیل بیماری یا فوت نزدیکان مجبور به بازگشت از سفر خود هستید.
اینها تعدادی از مخاطراتی هستند که ممکن است در سفرتان با آنها مواجه شوید.

تفاوتی ندارد که شما یک سفر چند روزه و یا سفری بلند مدت در پیش دارید، بیمه مسافرتی پاسارگاد با آگاهی از تمامی نیازها و مشکلات احتمالی مسافران کاملترین بیمه نامه مسافرتی را با مناسبترین هزینه در اختیار شما قرار میدهد.